top of page

Halka-i Zikrin Tertibi ve Usulü

      Eûzu billahi mineşşeytanirracim

            
Bismillehirrahenirrrahiim

Diyelim Cümle Günahlarımızın Affı İçin

33 << Estağfirullah el Azim
5         Dakika: Rabıta-i Şerif
1         Eûzu besmele ile Fatiha-i Şerif
1   <<   <<      <<       ile Elemneşrahleke-i Şerif
10 <<   <<      <<       ile İhlas-ı Şerif
1   <<   <<      <<       ile Fatiha-i Şerif
10 << La havle vela kuvvete illa billah.
2        Salevet-i Şerif
10      Ya Baki entel Baki
2        Salevet-i Şerif
10      Ya Erhamerrahimin irhamna
2        Salevet-i Şerif
10      Hasbunellahü ve ni’mel Vekiil.
          (Ni’mel Mevla ve ni’men nasir. Ğufraneke Rabbena ve ileykel masiir)
2        Salevet-i Şerif
1        Fatiha-i Şerif

Eûzu besmele ile: İnnellahe ve melaiketehu yusallüne alennebiy. ya eyyuhelleziiyne amenu sallü aleyhi ve sellimu teslima.
           Efdalüz zikru fa’lem ennehü
300    <<La ilahe illallah
           Aşrı Şerif - ilahi
           Elif Lam Mim
300    <<Ellah>>
           Aşrı Şerif
           Elif Lam Mim Ellah-ü La ilahe illa hu El-
100    <<Hay>>
           Aşrı Şerif
100    <<Hu>>


   Hu Allah Celle Celaluh

   Aşrı Şerif

   DUA…..
   
   FATİHA….


 

​​

 • Muhakkak Allah emaneti ehline vermenizi emreder

 • Allah-ü Teâlâ’nın sevgisi

 • Fetret Devresi

 • Hacı Babamızın Evlatlarına Nasihatları

 • Hacı Babamızın Halifeleri

 • İmtihan Dünyası                    

 • Allah ve Resülü’nün dilinden dökülen inciler 

 • Peygamberimiz Bir Sohbetinde buyurdular ki

 • Sohbet

 • Takva

 • Tasavvuf

 • Yaratılanı severiz yaratandan ötürü

 • Zikir

 • Hz.YUNUS ‘ dan (K.S.)

 • Rabıta ile İlgili Âyetler Kudsi Hadisler ve Hadisi Şerifler

 • Letaife Hamse

 • Mürakebe Makamları

 • Nebî âşığı şair Nâbî

 • Dervişin Geliş, Gidiş Halleri

 • Takdir

 • Kişinin Sevgisi

 • Nakşibendi Tarikatının Kaideleri ve Kandilleri

SAYFALAR
bottom of page