top of page

MÜRAKEBE MAKAMLARI

 

Mürakebe sahih bir keşif ile açık görüp,daire ile ifade etmesi münasip görmüşlerdir.

 

-İlk daire imkan dairesi.

 

Onun aşağısinda seyri afaki elde edilir.Seyri afaki,kendi dışında çesitli renklerde nurları görmesidir.

 

Yukarısında ise kendi içinde nurları ve tecellileri müşahade etmesidir.

Rüya ve Vakalara •bakmadan,onlara itibar etmeden,devamlı huzur ve ağahlığın hasıl olmasına calışmaktır.

 

Derviş burada kelimeyi tevhidi çok zikretmesi lazım.Derviş hem diğer makamatı aşereyi ve de nakşibendi kandillerini daima okuyup anlayarak devam etmesi gerekir. -

 

İkinci daire ise-Vilayeti Suğradır.

 

Burada Allah'ın fiillerinin tecellisi ve isim ve sıfatlarının aslı vardır.Zevk,Aşk,Şevk,Nare,Ahu figan vardır.Huzur ve teveccüh vardır. 

 

Eüzu billahi mineş-şeytanirracim

Bismillahirrahmanirrahim

 

(Nerede olursanız o sizinle beraberdir.)  Hadid süresi-4üncü' ayet.)

(Biz sana şah damarından daha yakma.) (Kaf süresi-16ıncı ayet.)

Burada derviş bunu düşünerek daha yakın olmayı bilmelidir ki beraber olsun.

(Allah onları sever,onlarda Allahı sever) (Maide süresi-54üncü ayet.) 

 

Muhabbet Mürakebesine geçer.Bu da Peygamberler tevhidi şuhud ortaya çıkar.»ben<< den(enaniyetten) geçerek,biz eksenli olarak,göğsün genişlemesi,kötü sıfatlardan kurtulması,Mevlamızin rızasına ve Efendimizin ahlakına mazhar olmuş olacaktır. 

​​

 • Muhakkak Allah emaneti ehline vermenizi emreder

 • Allah-ü Teâlâ’nın sevgisi

 • Fetret Devresi

 • Hacı Babamızın Evlatlarına Nasihatları

 • Hacı Babamızın Halifeleri

 • İmtihan Dünyası                    

 • Allah ve Resülü’nün dilinden dökülen inciler 

 • Peygamberimiz Bir Sohbetinde buyurdular ki

 • Sohbet

 • Takva

 • Tasavvuf

 • Yaratılanı severiz yaratandan ötürü

 • Zikir

 • Hz.YUNUS ‘ dan (K.S.)

 • Rabıta ile İlgili Âyetler Kudsi Hadisler ve Hadisi Şerifler

 • Letaife Hamse

 • Mürakebe Makamları

 • Nebî âşığı şair Nâbî

 • Dervişin Geliş, Gidiş Halleri

 • Takdir

 • Kişinin Sevgisi

 • Nakşibendi Tarikatının Kaideleri ve Kandilleri

SAYFALAR
bottom of page