İLİM VE AMEL İLE TASAVVUF

 

TALEBE

SALİK

MÜRİD 

ÖĞRENCİ

 

Öğrenci olan bir kişi,halkın ve hocasının yanında bir mertebeye ulaşmak için değil,

Allah’ın emirlerini,Allah için hocasına hizmet etmesi gerekir.

 

Öğrenci,ibadetiyle öğretmeninin yanında daha fazla çalışıp,bir rütbeye kavuşmak için ğösteriş yapıyorsa,işte bu yanlıştır.İlim ve hizmette’de yanlıştır.

Gayesi Allah’a varmak olmalıdır.

Allah için olmalı.

 

Hocası bazen faydalı olur,bazen olmaz.

 

Her halükarda,elinde bulunan bir ameli;

Gösterişli bir ilme veya hizmete nasıl heba eder.

Caiz değildir.

 

En önemli olan hem amelinde hem hizmette hem ilimde hocasına Allah için hizmet etmesi gerek.

 

Hocasının kalbinde makam,mevki,mertebe için değil.

Anne ve babaya yapılan hizmet gibi.

​​

 • Muhakkak Allah emaneti ehline vermenizi emreder

 • Allah-ü Teâlâ’nın sevgisi

 • Fetret Devresi

 • Hacı Babamızın Evlatlarına Nasihatları

 • Hacı Babamızın Halifeleri

 • İmtihan Dünyası                    

 • Allah ve Resülü’nün dilinden dökülen inciler 

 • Peygamberimiz Bir Sohbetinde buyurdular ki

 • Sohbet

 • Takva

 • Tasavvuf

 • Yaratılanı severiz yaratandan ötürü

 • Zikir

 • Hz.YUNUS ‘ dan (K.S.)

 • Rabıta ile İlgili Âyetler Kudsi Hadisler ve Hadisi Şerifler

 • Nakşıbendiyye yolunun kandilleri

 • Derviş`in Makamları

 • Letaife Hamse

 • Mürakebe Makamları

 • Nebî âşığı şair Nâbî

 • Dervişin Geliş, Gidiş Halleri

 • Takdir

 • Kişinin Sevgisi

 • Nakşibendi Tarikatının Kaidesi